Gene Conversion

Genkonversion

Svensk definition

Den asymmetriska segregeringen av av gener under replikationsförloppet, vilken leder till produktion av icke-reciproka strängar och omvandlingen av en allel till en annan. Så kan t ex meiosprodukten hos en Aa-individ bli AAAa eller aaaA istället för AAaa, dvs A-allelen har omvandlats till en a-allel, och tvärtom.

Engelsk definition

The asymmetrical segregation of genes during replication which leads to the production of non-reciprocal recombinant strands and the apparent conversion of one allele into another. Thus, e.g., the meiotic products of an Aa individual may be AAAa or aaaA instead of AAaa, i.e., the A allele has been converted into the a allele or vice versa.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Conversion, Gene Conversions, Gene Gene Conversions Polar Recombination Polar Recombinations Recombination, Polar Recombinations, Polar Polaron Polarons