Gallbladder

Gallblåsa

Svensk definition

En lagringsblåsa för gallvätska. Gallblåsan levererar gallsyror i hög koncentration och på ett kontrollerat sätt via gallblåsegången till tolvfingertarmen, för nedbrytning av lipider i födan.

Engelsk definition

A storage reservoir for BILE secretion. Gallbladder allows the delivery of bile acids at a high concentration and in a controlled manner, via the CYSTIC DUCT to the DUODENUM, for degradation of dietary lipid.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Gallbladders