Fovea Centralis

Centralgropen

Svensk definition

Ett område med ca 1,5 millimeters diameter i den gula fläcken, där näthinnan är mycket tunn pga avtrappningen av alla skikt utom färgepitelskiktet. Det omfattar gropens sluttande sidor och ett fåtal perifera stavar. I mitten finns de koner som ger skärpeseendet och som var och en är förbunden med endast en gangliecell.

Engelsk definition

An area approximately 1.5 millimeters in diameter within the macula lutea where the retina thins out greatly because of the oblique shifting of all layers except the pigment epithelium layer. It includes the sloping walls of the fovea (clivus) and contains a few rods in its periphery. In its center (foveola) are the cones most adapted to yield high visual acuity, each cone being connected to only one ganglion cell. (Cline et al., Dictionary of Visual Science, 4th ed)

Svenska synonymer

Fovea centralis

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.