Fee Schedules

Avgiftstaxor

Svensk definition

Förteckning över priser för tjänster eller åtgärder inom vård och tandvård.

Engelsk definition

A listing of established professional service charges, for specified dental and medical procedures.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Fee Schedule Schedule, Fee Schedules, Fee