Eye Hemorrhage

Ögonblödning

Svensk definition

Inre blödningar i ögat från kärl i ögats olika vävnader.

Engelsk definition

Intraocular hemorrhage from the vessels of various tissues of the eye.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hemorrhage, Eye Eye Hemorrhages Hemophthalmos