Extravasation of Diagnostic and Therapeutic Materials

Läckage av diagnostiska och terapeutiska medel

Svensk definition

Utsippring av diagnosmedel eller terapeutiska preparat från det kärl de tillförts till omgivande vävnader eller hålrum.

Engelsk definition

The escape of diagnostic or therapeutic material from the vessel into which it is introduced into the surrounding tissue or body cavity.

Svenska synonymer

Extravasering av diagnostiska och terapeutiska medel Läckage av kontrastmedel

Engelska synonymer

Extravasation of Diagnostic, Therapeutic Materials Extravasation of Contrast Media Contrast Media Extravasation