Ethers

Etrar

Svensk definition

Organiska föreningar med två alkyl— eller arylgrupper sammanbundna med en syreatom som i formeln R1-O-R2.

Engelsk definition

Organic compounds having two alkyl or aryl groups bonded to an oxygen atom, as in the formula R1–O–R2.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.