Epidermal Cyst

Epidermoidcysta

Svensk definition

Intradermal eller subkutan, säckliknande struktur med ett hölje bestående av skiktat epitel, innehållande keratohyalinkorn.

Engelsk definition

Intradermal or subcutaneous saclike structure, the wall of which is stratified epithelium containing keratohyalin granules.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cyst, Epidermal Cysts, Epidermal Epidermal Cysts Sebaceous Cyst Cyst, Sebaceous Cysts, Sebaceous Sebaceous Cysts Epidermoid Cyst Cyst, Epidermoid Cysts, Epidermoid Epidermoid Cysts Pilar Cyst Cyst, Pilar Cysts, Pilar Pilar Cysts