Entamoeba histolytica

Entamoeba histolytica

Svensk definition

En art protozoiska parasiter som orsakar entamoebiasis och amöbadysenteri. Typiska särdrag är en enda kärna, innehållande en liten, central karyosom, och perifert beläget kromatin i form av små, jämt fördelade pärlor.

Engelsk definition

A species of parasitic protozoa causing ENTAMOEBIASIS and amebic dysentery (DYSENTERY, AMEBIC). Characteristics include a single nucleus containing a small central karyosome and peripheral chromatin that is finely and regularly beaded.

Svenska synonymer

Endamoeba histolytica

Engelska synonymer

Endamoeba histolytica histolytica, Endamoeba