Eligibility Determination

Urvalskriterier

Svensk definition

Kriterier för att bestämma vilka patienter som skall ingå i vissa vårdprogram eller få tillgång till viss vård.

Engelsk definition

Criteria to determine eligibility of patients for medical care programs and services.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Determination, Eligibility Determinations, Eligibility Eligibility Determinations Eligibility Certification Certification, Eligibility Certifications, Eligibility Eligibility Certifications