Educational Measurement

Kunskapsprov

Svensk definition

Bedömning av utbildnings- och kunskapsnivå. Begreppet omfattar alla aspekter av testning och testutformning.

Engelsk definition

The assessing of academic or educational achievement. It includes all aspects of testing and test construction.

Svenska synonymer

Kunskapstest Exsamen Betyg

Engelska synonymer

Measurement, Educational Educational Measurements Measurements, Educational Graduate Records Examination Examination, Graduate Records Examinations, Graduate Records Graduate Records Examinations Educational Assessment Assessments, Educational Educational Assessments Assessment, Educational