Education, Premedical

Premedicinsk utbildning

Svensk definition

Förberedande undervisning för att möta antagningskrav till läkarutbildningen.

Engelsk definition

Introductory courses leading to an advance study in medicine.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Medical Propedeutics Medical Propedeutic Propedeutic, Medical Propedeutics, Medical Premedical Education