Education, Predental

Tandläkarutbildning, förkunskaper

Svensk definition

Förberedande undervisning för att möta antagnigskrav till tandläkarutbildningen.

Engelsk definition

Preparatory education meeting the requirements for admission to dental school.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Predental Education Educations, Predental Predental Educations