Documentation

Dokumentation

Svensk definition

Systematisk organisering, lagring, återvinning och spridning av specialiserad information, huvudsakligen vetenskaplig eller teknisk.

Engelsk definition

Systematic organization, storage, retrieval, and dissemination of specialized information, especially of a scientific or technical nature (From ALA Glossary of Library and Information Science, 1983). It often involves authenticating or validating information.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Documentations