Diffusion of Innovation

Innovationer

Svensk definition

Spridning av nya idéer, rutiner, tekniker, material och apparater, samt omfattningen av acceptans och användning av dessa.

Engelsk definition

The broad dissemination of new ideas, procedures, techniques, materials, and devices and the degree to which these are accepted and used.

Svenska synonymer

Idespridning

Engelska synonymer

Innovation Diffusion Diffusion, Innovation