Depersonalization

Depersonalisering

Svensk definition

Sinnestillstånd där en person erfar en känsla av overklighet i förhållande till sig själv eller omgivningen. Tillståndet ses vid t ex schizofreni, affektionsstörningar, organiska psykiska störningar och personlighetsstörningar.

Engelsk definition

State in which an individual perceives or experiences a sensation of unreality concerning the self or the environment; it is seen in disorders such as schizophrenia, affection disorders, organic mental disorders, and personality disorders. (APA, Thesaurus of Psychological Index Terms, 8th ed.)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Depersonalizations Derealization Derealizations Depersonalization Disorder Depersonalization Disorders Disorder, Depersonalization Disorders, Depersonalization