Dependent Personality Disorder

Beroende personlighetsstörning

Svensk definition

En affektiv störning kännetecknad av ett trängande och överdrivet behov av att bli omhändertagen, förenat med underkastelse och separationsrädsla. Personlighetesstörningen börjar tidigt i vuxen ålder och kan ses i olika sammanhang. Syn. borderline-personlighetsstörning.

Engelsk definition

A personality disorder characterized by a pervasive and excessive need to be taken care of that leads to submissive and clinging behavior and fears of separation, beginning by early adulthood and present in a variety of contexts. (From DSM-IV, 1994)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Personality Disorder, Dependent Dependent Personality Disorders Disorder, Dependent Personality Passive-Dependent Personality Passive Dependent Personality Personality, Passive-Dependent