Dengue Virus

Denguevirus

Svensk definition

En art av släktet Flavivirus som hos människor ger upphov till akut febersjukdom, som ibland är blödande. Dengue överförs med myggor och har fyra kända serotyper.

Engelsk definition

A species of the genus FLAVIVIRUS which causes an acute febrile and sometimes hemorrhagic disease in man. Dengue is mosquito-borne and four serotypes are known.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Dengue Viruses Virus, Dengue Viruses, Dengue Breakbone Fever Virus Breakbone Fever Viruses Fever Virus, Breakbone Fever Viruses, Breakbone Virus, Breakbone Fever Viruses, Breakbone Fever