Defective Viruses

Defekta virus

Svensk definition

Virus, som pga att de saknar ett komplett genom inte kan replikera fullständigt eller bilda proteinhölje. Vissa är värdberoende, i den mening att de kan föröka sig endast i sådana cellsystem som tillhandahåller den genetiska funktion de själva saknar. Andra, så kallade satellitvirus, kan endast föröka sig när deras genetiska defekt kompenseras av hjälparvirus.

Engelsk definition

Viruses which lack a complete genome so that they cannot completely replicate or cannot form a protein coat. Some are host-dependent defectives, meaning they can replicate only in cell systems which provide the particular genetic function which they lack. Others, called SATELLITE VIRUSES, are able to replicate only when their genetic defect is complemented by a helper virus.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Defective Virus Virus, Defective Viruses, Defective Incomplete Viruses Incomplete Virus Virus, Incomplete Viruses, Incomplete Defective Interfering Viruses Defective Interfering Virus Interfering Virus, Defective Interfering Viruses, Defective Virus, Defective Interfering Viruses, Defective Interfering Defective Hybrids Defective Hybrid Hybrid, Defective Hybrids, Defective Defective Interfering Particles Defective Interfering Particle Interfering Particle, Defective Interfering Particles, Defective Particle, Defective Interfering Particles, Defective Interfering