Contusions

Kontusioner

Svensk definition

Blödningar i huden orsakade av tryck-, slag- eller klämskador.

Engelsk definition

Injuries resulting in hemorrhage, usually manifested in the skin.

Svenska synonymer

Blåmärken Krossår

Engelska synonymer

Contusion Bruise Bruises