Hemorrhagic Fever Virus, Crimean-Congo

Blödarfebervirus, Krim-Kongo

Svensk definition

En art av Nairovirus i familjen Bunyaviridae. Viruset överförs huvudsakligen av fästingar och orsakar svår, och ofta dödlig, sjukdom hos människor.

Engelsk definition

A species of NAIROVIRUS of the family BUNYAVIRIDAE. It is primarily transmitted by ticks and causes a severe, often fatal disease in humans.

Svenska synonymer

Hemorragisk febervirus, Krim-Kongo Krim-Kongoblödarfeber

Engelska synonymer

Hemorrhagic Fever Virus, Crimean Congo Hemorrhagic Fever Virus, Crimean Crimean-Congo hemorrhagic fever virus Crimean Congo hemorrhagic fever virus Congo Virus