Computer Literacy

Datorkunskap

Svensk definition

Allmän kännedom om datateknisk terminologi och om hur datorer programmeras och fungerar.

Engelsk definition

Familiarity and comfort in using computers efficiently.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Computer Literacies Literacies, Computer Literacy, Computer