Communication Barriers

Kommunikationshinder

Svensk definition

Sådana faktorer, som t ex skillnader i språkliga, sociala eller kulturella förhållanden, som är till hinder för ett meningsfullt utbyte av idéer mellan individer eller grupper.

Engelsk definition

Those factors, such as language or sociocultural relationships, which interfere in the meaningful interpretation and transmission of ideas between individuals or groups.

Svenska synonymer

Kommunikationsbarriärer Språkbarriärer Språkhinder

Engelska synonymer

Barrier, Communication Barriers, Communication Communication Barrier Language Barriers Barrier, Language Barriers, Language Language Barrier