Cinnamates

Cinnamater

Svensk definition

Derivat av kanelsyra inklusive dess salter och estrar.

Engelsk definition

Derivatives of cinnamic acid (the structural formula: phenyl-HC=CH-COO-), including its salts and esters.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cinnamate