Chlorphenamidine

Klorfenamidin

Svensk definition

Ett kvalstermedel som används mot många organofosfat- och karbamatresistenta skadedjur. Det har bindningslösande och monoaminoxidashämmande verkan.

Engelsk definition

An acaricide used against many organophosphate and carbamate resistant pests. It acts as an uncoupling agent and monoamine oxidase inhibitor.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Chlordimeform