Child Rearing

Barnuppfostran

Svensk definition

Upplärning och fostran av barn genom föräldrars eller fosterföräldrars försorg. Begreppet avser också fostran i olika samhällsformer, under olika ekonomiska villkor, hos olika etniska grupper osv.

Engelsk definition

The training or bringing-up of children by parents or parent-substitutes. It is used also for child rearing practices in different societies, at different economic levels, in different ethnic groups, etc. It differs from PARENTING in that in child rearing the emphasis is on the act of training or bringing up the child and the interaction between the parent and child, while parenting emphasizes the responsibility and qualities of exemplary behavior of the parent.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Rearing, Child Childrearing