Developmental Disabilities

Utvecklingsstörningar

Svensk definition

Störningar kännetecknade av försenade utvecklingssteg i förhållande till vad som förväntas för en given ålder eller utvecklingsperiod. Dessa störningar eller brister på förmåga uppkommer före 18-årsåldern, kan förväntas att fortgå och utgöra ett avsevärt handikapp. Såväl biologiska som icke-biologiska faktorer ligger bakom dessa störningar.

Engelsk definition

Disorders in which there is a delay in development based on that expected for a given age level or stage of development. These impairments or disabilities originate before age 18, may be expected to continue indefinitely, and constitute a substantial impairment. Biological and nonbiological factors are involved in these disorders. (From American Psychiatric Glossary, 6th ed)

Svenska synonymer

Utvecklingsstörningar hos barn

Engelska synonymer

Disabilities, Developmental Developmental Disability Disability, Developmental Development Disorders, Child Child Development Disorder Development Disorder, Child Child Development Disorders Child Development Disorders, Specific Developmental Delay Disorders Developmental Delay Disorder Child Development Deviations Child Development Deviation Development Deviation, Child Development Deviations, Child Deviation, Child Development