Ceroid

Ceroid

Svensk definition

Ett naturligt förekommande fettpigment med histokemiska egenskaper liknande dem hos lipofuscin. Det ansamlas i olika vävnader under vissa experimentella eller patologiska förhållanden.

Engelsk definition

A naturally occurring lipid pigment with histochemical characteristics similar to lipofuscin. It accumulates in various tissues in certain experimental and pathological conditions.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.