Cacodylic Acid

Kakodylsyra

Svensk definition

En arsenikförening (C2H7AsO2) som använts som hudpreparat och växtgift.

Engelsk definition

An arsenical that has been used as a dermatologic agent and as an herbicide.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Acid, Cacodylic Dimethylarsinic Acid Acid, Dimethylarsinic Cacodylate Dimethylarsinate