Borderline Personality Disorder

Borderline-personlighetsstörning

Svensk definition

En personlighetsstörning med drag av instabilitet i förhållandet till andra människor, i självuppfattningen och affekter, och med uttalad impulsivitet som börjar tidigt i det vuxna livet och visar sig i olika sammanhang.

Engelsk definition

A personality disorder marked by a pattern of instability of interpersonal relationships, self-image, and affects, and marked impulsivity beginning by early adulthood and present in a variety of contexts. (DSM-IV)

Svenska synonymer

Emotionellt instabil personlighetsstörning Gränspsykos Emotionellt instabilt personlighetssyndrom

Engelska synonymer

Disorder, Borderline Personality Borderline Personality Disorders Disorders, Borderline Personality Personality Disorders, Borderline Personality Disorder, Borderline