Bloodletting

Åderlåtning

Svensk definition

Dränering av venöst blod för diagnos eller terapi. Som behandlingsmetod är åderlåtningen känd sedan Talmud, och den användes ofta i indiansk medicin. Åderlåtning förekom allmänt i medicinsk praktik fr ån medeltiden fram till 1800-talet.

Engelsk definition

Puncture of a vein to draw blood for therapeutic purposes. Bloodletting therapy has been used in Talmudic and Indian medicine since the medieval time, and was still practiced widely in the 18th and 19th centuries. Its modern counterpart is PHLEBOTOMY.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.