Blepharoptosis

Nedsänkt ögonlock

Svensk definition

Slapphet i det övre ögonlocket till följd av missbildning eller förlamning av ögonlockslyftarmuskeln (musculus levator palpebrae). Syn. blefaroptos.

Engelsk definition

Drooping of the upper lid due to deficient development or paralysis of the levator palpebrae muscle.

Svenska synonymer

Blefaroptos Ögonlocksptos

Engelska synonymer

Blepharoptoses Ptosis, Eyelid Eyelid Ptoses Eyelid Ptosis Ptoses, Eyelid