Bicuspid

Främre kindtand

Svensk definition

Syn. bikuspid eller liten kindtand. Permanent tand, av vilken det finns åtta, två på varje sida i över- resp. underkäken. De sitter mellan hörntänderna och de bakre kindtänderna (molarerna).

Engelsk definition

One of the eight permanent teeth, two on either side in each jaw, between the canines (CUSPID) and the molars (MOLAR), serving for grinding and crushing food. The upper have two cusps (bicuspid) but the lower have one to three. (Jablonski, Dictionary of Dentistry, 1992, p822)

Svenska synonymer

Premolarer Främre kindtänder

Engelska synonymer

Bicuspids Premolar Premolars