Betaine

Betain

Svensk definition

En naturligt förekommande förening med betydelse för osmotisk reglering. Som läkemedel har betainhydroklorid använts som saltsyrakälla vid behandling av hypoklorhydri (saltsyrabrist i magsäcken). Beta in har också använts för att behandla leveråkommor, hyperkalemi, homocystinuri och gastrointestinala störningar.

Engelsk definition

A naturally occurring compound that has been of interest for its role in osmoregulation. As a drug, betaine hydrochloride has been used as a source of hydrochloric acid in the treatment of hypochlorhydria. Betaine has also been used in the treatment of liver disorders, for hyperkalemia, for homocystinuria, and for gastrointestinal disturbances. (From Martindale, The Extra Pharmacopoeia, 30th ed, p1341)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Lycine Oxyneurine Glycine Betaine Betaine, Glycine Betaine Hydrochloride Hydrochloride, Betaine Cystadane Novobetaine Hepastyl C.B.B. Citrate de Bétaïne Beaufour Citrate de Bétaïne UPSA Stea-16 Stea 16 Stea16 Acidin-Pepsin Acidin Pepsin AcidinPepsin Scorbo-bétaïne Scorbo bétaïne Scorbobétaïne