Benzamidines

Bensamidiner

Svensk definition

Amidiner som substituerats med en bensengrupp. Bensamidin och dess derivat är peptidashämmare.

Engelsk definition

Amidines substituted with a benzene group. Benzamidine and its derivatives are known as peptidase inhibitors.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.