Atypical Bacterial Forms

Atypiska bakterier

Svensk definition

Mikroorganismer som uppvisar större förändringar i fråga om morfologi, fysiologi och odlingsegenskaper än normalt.

Engelsk definition

Microorganisms that have undergone greater changes than normal in morphology, physiology, or cultural characteristics.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Bacterial Forms, Atypical