Attitude to Computers

Attityder till datorer

Svensk definition

Inställning till och beteende i samband med datoranvändning.

Engelsk definition

The attitude and behavior associated with an individual using the computer.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Attitude to Computer Computer, Attitude to Computers, Attitude to to Computer, Attitude to Computers, Attitude