Attention Deficit Disorder with Hyperactivity

ADHD

Svensk definition

En beteendestörning som debuterar under barndomen och som karakteriseras av onormal ouppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet. Även om de flesta drabbade visar symtom på både koncentrationsoförmåga och hyperaktivitet-impulsivitet, så kan det ena eller andra mönstret vara dominerande. Symtomen försvagas vanligen under tonåren, men ett fåtal drabbade kan ha symtomen kvar till vuxen ålder.

Engelsk definition

A behavior disorder originating in childhood in which the essential features are signs of developmentally inappropriate inattention, impulsivity, and hyperactivity. Although most individuals have symptoms of both inattention and hyperactivity-impulsivity, one or the other pattern may be predominant. The disorder is more frequent in males than females. Onset is in childhood. Symptoms often attenuate during late adolescence although a minority experience the full complement of symptoms into mid-adulthood. (From DSM-V)

Svenska synonymer

MBD/DAMP Uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet Hyperaktivitetssyndrom

Engelska synonymer

Attention Deficit Disorders with Hyperactivity Attention Deficit Hyperactivity Disorders Attention Deficit-Hyperactivity Disorder Attention Deficit-Hyperactivity Disorders Deficit-Hyperactivity Disorder, Attention Deficit-Hyperactivity Disorders, Attention Disorder, Attention Deficit-Hyperactivity Disorders, Attention Deficit-Hyperactivity Hyperkinetic Syndrome Syndromes, Hyperkinetic ADDH Attention Deficit Hyperactivity Disorder Attention Deficit Disorder Attention Deficit Disorders Deficit Disorder, Attention Deficit Disorders, Attention Disorder, Attention Deficit Disorders, Attention Deficit Brain Dysfunction, Minimal Dysfunction, Minimal Brain Minimal Brain Dysfunction