Arsphenamine

Arsfenamin

Svensk definition

Organisk arsenikförening som använts för bl a behandling av syfilis. Med arsfenamin introducerades den kemoterapeutiska behandlingsmetoden 1909.

Engelsk definition

An organoarsenic compound that was commonly used for treating SYPHILIS and other diseases.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Arsenobenzol Sodium Arsenobenzol Arsenobenzol, Sodium Salvarsan