Arsenamide

Arsenamid

Svensk definition

Tänkbart kemoterapeutikum mot filaria- och trichomonasinfektioner.

Engelsk definition

Proposed chemotherapeutic agent against filaria and trichomonas.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Thioarsenite Thiacetarsamide Caparsolate