Appointments and Schedules

Tidsbeställningar och scheman

Svensk definition

Olika metoder för bokning och schemaläggning av patienttider, bokningssystem, väntelistor, operationsköer osv.

Engelsk definition

The different methods of scheduling patient visits, appointment systems, individual or group appointments, waiting times, waiting lists for hospitals, walk-in clinics, etc.

Svenska synonymer

Tidsbokining Avtal och tidsbokningar Patientbokning

Engelska synonymer

Schedules and Appointments Schedules Schedule Schedules, Patient Patient Schedules Patient Schedule Schedule, Patient Appointments Appointment Patient Appointments Appointment, Patient Appointments, Patient Patient Appointment