Antibody-Dependent Cell Cytotoxicity

Cytotoxicitet, antikroppsberoende

Svensk definition

Antikroppsförmedlad destruktion av målceller genom icke-sensibiliserade effektorceller. Målcellens identitet kan variera, men den måste ha yt-IgG med intakt Fc-del. Effektorcellen är en mördarcell med FC-receptorer, och den kan utgöras av en lymfocyt i avsaknad av vanliga B- eller T-cellmarkörer, en monocyt, makrofag eller polynukleär leukocyt. Reaktionen är komplementberoende.

Engelsk definition

The phenomenon of antibody-mediated target cell destruction by non-sensitized effector cells. The identity of the target cell varies, but it must possess surface IMMUNOGLOBULIN G whose Fc portion is intact. The effector cell is a "killer" cell possessing Fc receptors. It may be a lymphocyte lacking conventional B- or T-cell markers, or a monocyte, macrophage, or polynuclear leukocyte, depending on the identity of the target cell. The reaction is complement-independent.

Svenska synonymer

Antikroppsberoende cytotoxicitet

Engelska synonymer

Antibody Dependent Cell Cytotoxicity Cell Cytoxicity, Antibody-Dependent Antibody-Dependent Cell Cytoxicities Antibody-Dependent Cell Cytoxicity Cell Cytoxicities, Antibody-Dependent Cell Cytoxicity, Antibody Dependent Cytoxicities, Antibody-Dependent Cell Cytoxicity, Antibody-Dependent Cell ADCC Cytotoxicity, Antibody-Dependent Cell Antibody-Dependent Cell Cytotoxicities Cell Cytotoxicities, Antibody-Dependent Cell Cytotoxicity, Antibody-Dependent Cytotoxicities, Antibody-Dependent Cell Cytotoxicity, Antibody Dependent Cell