Anthropology, Physical

Fysisk antropologi

Svensk definition

Den jämförande vetenskapen inriktad på människans fysiska egenskaper, som de kan förhålla sig till hennes ursprung, utveckling och miljöanpassning.

Engelsk definition

The comparative science dealing with the physical characteristics of humans as related to their origin, evolution, and development in the total environment.

Svenska synonymer

Antropologi, fysisk

Engelska synonymer

Physical Anthropology