Anhydrides

Anhydrider

Svensk definition

Kemiska föreningar som erhålls genom borttagande av en vattenmolekyl från något ämne, isynnerhet en syra. Anhydrider av baser är oxider, och av alkoholer eter.

Engelsk definition

Chemical compounds derived from acids by the elimination of a molecule of water.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Anhydride