Aneurysm, Dissecting

Aortadissektion

Svensk definition

Ett artärbråck orsakat av en reva i tunica intima i ett blodkärl vilket leder till en mellanblödning och att kärlväggen spricker, vanligt i aortan. Sprickor mellan tunica intima och tunica media orsakar luminal tilltäppning. Sprickor vid media eller mellan media och den yttre adventitian orsakar aneurysmatisk utvidgning.

Engelsk definition

An aneurysm caused by a tear in the TUNICA INTIMA of a blood vessel leading to interstitial HEMORRHAGE, and splitting (dissecting) of the vessel wall, often involving the AORTA. Dissection between the tunica intima and TUNICA MEDIA causes luminal occlusion. Dissection at the media, or between the media and the outer ADVENTITIA causes aneurismal dilation.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Dissecting Aneurysm Aneurysms, Dissecting Dissecting Aneurysms Dissection, Blood Vessel Blood Vessel Dissection Aortic Dissection Aortic Dissections Dissection, Aortic Dissections, Aortic