Aldehydes

Aldehyder

Svensk definition

En stor klass organiska föreningar med radikalen -CHO, som oxideras till syror och reduceras till alkoholer. Aldehyder anges med prefixen oxo- eller formyl-, eller med suffixen -al, -dial, -trial osv.

Engelsk definition

Organic compounds containing a carbonyl group in the form -CHO.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Aldehyde