Aged

Äldre

Svensk definition

Personer med en ålder av 65 år till och med 79 år. Personer som är 80 eller äldre hör hemma i gruppen "äldre, 80 och över".

Engelsk definition

A person 65 through 79 years of age. For a person older than 79 years, AGED, 80 AND OVER is available.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Elderly