Aerophagy

Luftslukning

Svensk definition

Spastiskt sväljande av luft.

Engelsk definition

Spasmodic swallowing of air.

Svenska synonymer

Aerofagi

Engelska synonymer

Air Swallowing Swallowing, Air