Adenoviridae

Adenovirus

Svensk definition

En familj av icke-höljeförsedda virus som infekterar däggdjur (Mastadenovirus) och fåglar (Aviadenovirus). Infektionerna kan vara symtomfria eller ge upphov till en rad sjukdomar.

Engelsk definition

A family of non-enveloped viruses infecting mammals (MASTADENOVIRUS) and birds (AVIADENOVIRUS) or both (ATADENOVIRUS). Infections may be asymptomatic or result in a variety of diseases.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Adenoviruses Adenovirus Ichtadenovirus Ichtadenoviruses