Pessimism

Pessimism

Svensk definition

Mental inställning som tolkar livshändelser som i stort sett negativa.

Engelsk definition

Mental attitude that interprets life events as generally being negative.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Negative Thinking Thinking, Negative